20 de marzo 2018 • 12:00 hrs. • Auditorio UNIRA, INECOL

21 de marzo 2018 •  12:00 hrs. •  Auditorio I, campus III